§ 5. Fastsettelse av forskrifter

§ 5. Fastsettelse av forskrifter

Samferdselsdepartementet kan gi utfyllende bestemmelser etter forskriften her.