§ 4. Markedsovervåking

§ 4. Markedsovervåking

Statens jernbanetilsyn er markedsovervåkingsorgan iht. forordningens artikkel 20.