§ 3. Ikrafttredelse

§ 3. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 21. mai 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. mars 2010 nr. 401 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 om innføring av felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i henhold til artikkel 6. pkt. 3a i direktiv 2004/49/EF (forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger).