Til startsiden

Forordning (EU) nr. 402/2013

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen.
Endret 29 jan 2015 uten kunngjøring i Norsk Lovtidend.