§ 7. Ikrafttredelse

§ 7. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.