§ 4. Plikt til å bruke godkjente billetteringssystemer

§ 4. Plikt til å bruke godkjente billetteringssystemer

Jernbaneforetak som driver rutegående persontransport plikter å bruke billettmaskiner, billetter, rabattkort og lignende etter et system godkjent av Jernbanedirektoratet.