§ 3. Myndighet

§ 3. Myndighet

Jernbanedirektoratet godkjenner systemer som nevnt i § 4, angir nærmere hvilken reiseinformasjon og fremgangsmåter som gjelder for overlevering av slik informasjon etter § 5 og fastsetter nærmere retningslinjer for beregning av gebyr etter § 6.