§ 1. Formål

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å legge til rette for enhetlige reiseinformasjons- og billetteringssystemer innenfor kollektivtransporten, slik at de reisende enkelt kan finne informasjon om reiser med flere transportmidler, og kjøpe billett med konkurrerende og korresponderende transportmidler.