§ 31.Ikrafttredelse

§ 31.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.
Registrene nevnt i § 25 og § 26 skal opprettes innen og tas i bruk fra 29. oktober 2011.