Statens Jernbanetilsyn logo

§ 23.Tilbakekall av godkjenning

§ 23.Tilbakekall av godkjenning

Godkjenning etter dette kapitlet kan tilbakekalles hvis vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt.