§ 21.Godkjenning som opplæringssenter til førerbevis

§ 21.Godkjenning som opplæringssenter til førerbevis

Opplæringssentre som skal gi opplæring til førerbevis etter § 17, skal være godkjent som fagskole etter lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven). Kravene til opplæringssentre følger av § 3b.