Statens Jernbanetilsyn logo

§ 20.Sensorer

§ 20.Sensorer

Prøver i forbindelse med opplæring etter § 17 og § 18 skal overvåkes og evalueres av sensorer godkjent i samsvar med kravene som følger av § 3b.
Opplæringssentre og Statens jernbanetilsyn kan godkjenne sensorer.