§ 21a. Godkjenning som opplæringssenter for sertifikat

§ 21a. Godkjenning som opplæringssenter for sertifikat

Alle som skal gi opplæring til sertifikat etter § 18, skal være godkjent som opplæringssenter. Kravene til opplæringssentre følger av § 3b.
Opplæringssentre kan være
  1. b.
    opplæringssentre med godkjenning fra Statens jernbanetilsyn
  2. c.
    jernbanevirksomheter som har godkjenning som opplæringssenter for tilknyttede førere fra Statens jernbanetilsyn eller en annen EØS-stat
  3. d.
    jernbanevirksomheter som har godkjenning som opplæringssenter for andre enn tilknyttede førere fra Statens jernbanetilsyn eller en annen EØS-stat.
Alle som gir opplæring etter vedlegg VI, må være godkjent som opplæringssenter i Norge.