Til startsiden

Kapittel 6. Godkjenning av opplæringssentre m.m.

§ 21. Godkjenning som opplæringssenter til førerbevis

§ 21. Godkjenning som opplæringssenter til førerbevis

§ 21a. Godkjenning som opplæringssenter for sertifikat

§ 21a. Godkjenning som opplæringssenter for sertifikat

Alle som skal gi opplæring til sertifikat etter § 18, skal være godkjent som opplæringssenter. Kravene til opplæringssentre følger av § 3b.
Opplæringssentre kan være
  1. b.
    opplæringssentre med godkjenning fra Statens jernbanetilsyn
  2. c.
    jernbanevirksomheter som har godkjenning som opplæringssenter for tilknyttede førere fra Statens jernbanetilsyn eller en annen EØS-stat
  3. d.
    jernbanevirksomheter som har godkjenning som opplæringssenter for andre enn tilknyttede førere fra Statens jernbanetilsyn eller en annen EØS-stat.
Alle som gir opplæring etter vedlegg VI, må være godkjent som opplæringssenter i Norge.

§ 22. Leger og psykologer

§ 22. Leger og psykologer

Helseundersøkelser etter forskriften her kan bare gjennomføres av eller under oppsyn av autoriserte leger som i tillegg er godkjent av Statens jernbanetilsyn.
Yrkespsykologiske undersøkelser etter forskriften her kan bare gjennomføres av eller under oppsyn av leger som nevnt i første ledd eller autoriserte psykologer som i tillegg er godkjent av Statens jernbanetilsyn.
For å bli godkjent kreves det at legen eller psykologen har gjennomgått opplæring godkjent av Statens jernbanetilsyn.
Godkjenning gis for en periode på maksimalt fem år. For å fornye godkjenningen må vedkommende lege eller psykolog ha gjennomført eller hatt oppsyn med minst ti undersøkelser årlig.

§ 23. Tilbakekall av godkjenning

§ 23. Tilbakekall av godkjenning

Godkjenning etter dette kapitlet kan tilbakekalles hvis vilkårene for godkjenning ikke lenger er oppfylt.