§ 18a. Krav om opplæring i sikkerhetsstyringssystem

§ 18a. Krav om opplæring i sikkerhetsstyringssystem

Jernbanevirksomheter skal gi førere opplæring i sitt sikkerhetsstyringssystem.