Til startsiden

Vedlegg VIII. Grunnleggende parametre for virksomhetenes sertifikatregister

Virksomhetenes sertifikatregister skal være i henhold til vedlegg II til vedtak 2010/17/EF av 29. oktober 2009 om vedtagelse av grunnleggende parametre for registre over førerbevis og supplerende sertifikater til lokomotivførere, jf. Europaparlament- og rådsdirektiv 2007/59/EF.