Til startsiden

Vedlegg II. Krav til helse og helseundersøkelser mv.

1.Generelle krav
1.1.
Førere skal ikke ha noen helseproblemer eller ta medisiner, legemidler eller stoffer som kan forårsake
 • -
  plutselig bevissthetstap,
 • -
  en reduksjon i oppmerksomhet eller konsentrasjon,
 • -
  plutselig tap av arbeidsevne,
 • -
  tap av balanse eller koordineringsevne,
 • -
  betydelig begrensning av mobilitet.
1.2.Krav til syn
Førere skal ha syn som tilfredsstiller følgende krav:
 • -
  Synsevne på avstand (visus) med eller uten korreksjon: 1,0; minst 0,5 for dårligste øye.
 • -
  Største korreksjon: Langsynthet +5/nærsynthet -8. Godkjent lege kan tillate avvik fra dette i unntakstilfeller og etter uttalelse fra en øyelege.
 • -
  Syn på kort og mellomlang avstand: Tilstrekkelig, enten med eller uten korreksjon.
 • -
  Syn på begge øyne: Effektivt.
 • -
  Synsfelt: Fullstendig (ingen synsfeltutfall).
 • -
  Binokulært synsfelt: Effektivt (ingen synsfeltutfall).
 • -
  Fargesyn: Normalt.
 • -
  Gjenkjenning av fargesignaler: Prøvingen skal være basert på gjenkjenning av enkeltfarger og ikke på relative forskjeller.
 • -
  Kontrastfølsomhet: God.
 • -
  Ingen progressive øyesykdommer.
 • -
  Evne til å motstå blending.
For øvrig gjelder følgende:
 • -
  Kontaktlinser og briller er tillatt når disse jevnlig kontrolleres av en øyelege eller optiker.
 • -
  Fargede kontaktlinser og fotokromatiske linser er ikke tillatt. Linser med UV-filter er tillatt.
 • -
  Øyenimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt på betingelse av at dette blir kontrollert årlig eller med jevne mellomrom fastsatt av legen.
1.3.Krav til hørsel og tale
Førere skal ha hørsel som er god nok til å gjennomføre en telefonsamtale og til å kunne høre varselsignaler og radiomeldinger. Tilstrekkelig hørsel skal være bekreftet med et audiogram.
Følgende gjelder som retningslinjer:
 • -
  Hørselssvikten må ikke være større enn 40 dB ved 500 og 1000 Hz.
 • -
  Hørselssvikten må ikke være større enn 45 dB ved 2000 Hz for det øret der hørsel ved luftledning er dårligst.
 • -
  Det må ikke være uregelmessigheter i det vestibulære system.
 • -
  Bruk av høreapparat er tillatt i særlige tilfeller.
 • -
  Førere skal ikke ha noen kroniske taleforstyrrelser.
1.4.Graviditet
Fører som er gravid må ikke ha dårlig toleranse eller en patologisk tilstand som følge av graviditeten.
1.5.Krav til yrkespsykologisk skikkethet
Førere skal ikke ha noen yrkespsykologiske mangler som vil kunne virke inn på en sikker utførelse av førerens arbeidsoppgaver, særlig når det gjelder driftsmessig egnethet eller relevant personlighetsfaktor.
2.Minstekrav til undersøkelser ved utstedelse av førerbevis
2.1.Undersøkelse av medisinsk skikkethet
Undersøkelse av medisinsk skikkethet skal minst omfatte:
 • -
  en generell legeundersøkelse,
 • -
  undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel, fargeoppfattelse). Fargesyn skal kontrolleres ved bruk av en godkjent prøve, som for eksempel Ishihara, samt en annen godkjent prøve dersom dette er nødvendig,
 • -
  blod- eller urinprøver. Slike prøver skal foretas i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkerens medisinske skikkethet, blant annet tester for sukkersyke (diabetes) og tester for psykotrope stoffer som ulovlige legemidler eller psykotrop medisinering og misbruk av alkohol,
 • -
  et elektrokardiogram (EKG) ved hvile,
 • -
  kognitive prøver: oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, oppfatningsevne og dømmekraft,
 • -
  undersøkelse av kommunikasjonsevne,
 • -
  undersøkelse av psykomotorikk: reaksjonstid, koordinering av håndbevegelser.
2.2.Undersøkelse av yrkespsykologisk skikkethet
De yrkespsykologiske undersøkelsene er ment å være til hjelp ved ansettelse og ledelse av personale.
Innholdet i den yrkespsykologiske undersøkelsen skal fastsettes slik at den avdekker om føreren har noen yrkespsykologiske mangler som vil kunne virke inn på en sikker utøvelse av førerens arbeidsoppgaver, særlig når det gjelder driftsmessig egnethet eller relevant personlighetsfaktor.
3.Minstekrav til periodiske undersøkelser av medisinsk skikkethet
3.1Periodisk undersøkelse av medisinsk skikkethet
De periodiske undersøkelsene skal minst omfatte:
 • -
  en generell legeundersøkelse,
 • -
  en undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel, fargeoppfattelse),
 • -
  blod- eller urinprøver for å oppdage sukkersyke og andre forhold som indikeres av den kliniske undersøkelsen, herunder prøvinger for narkotika.
I tillegg kreves det også EKG ved hvile for førere over 40 år.