Til startsiden

Vedlegg I. Krav til utforming av førerbevis og sertifikater mv.

 1. 1.Førerbevis
  Førerbeviset skal være i henhold til vedlegg I til forordning (EU) nr. 36/2010 av 3. desember 2009 om fellesskapsmodeller for førerbevis, sertifikater, bekreftede kopier av sertifikater og søknadsskjemaer for førerbevis under direktiv 2007/59/EF, med følgende tilpasninger:
  • -
   «N: Norge» skal legges til i listen i nr. 3 bokstav c) mellom MA: Malta og NL: Nederland
  • -
   I nr. 3 syvende ledd skal det vises til «EØS-modell» på norsk og nynorsk, og ordene «førerbevis» på språkene til de øvrige avtalepartene. I oversikten skal det tas inn på egnet sted «Norsk: Førerbevis».
  • -
   I nr. 6 skal «EF-modell» erstattes med «EØS-modell», og istedenfor EU-flagget med medlemsstatens nasjonalitetsbokstaver skal bokstaven N være trykket i svart omgitt av en svart ellipse.
 2. 2.Sertifikat
  Sertifikatet skal være i henhold til vedlegg II til forordning (EU) nr. 36/2010 av 3. desember 2009 om fellesskapsmodeller for førerbevis, sertifikater, bekreftede kopier av sertifikater og søknadsskjemaer for førerbevis under direktiv 2007/59/EF, med følgende tilpasning:
  • -
   ordene «Fellesskapsmodell» eller tilsvarende erstattes med «EØS-modell», og istedenfor EU-flagget med medlemsstatens nasjonalitetsbokstaver skal bokstaven N være trykket i svart omgitt av en svart ellipse.
 3. 3.Bekreftet kopi av sertifikat
  Bekreftet kopi av sertifikatet skal være i henhold til vedlegg III til forordning (EU) nr. 36/2010 av 3. desember 2009 om fellesskapsmodeller for førerbevis, sertifikater, bekreftede kopier av sertifikater og søknadsskjemaer for førerbevis under direktiv 2007/59/EF, med følgende tilpasning:
  • -
   ordene «Fellesskapsmodell» eller tilsvarende erstattes med «EØS-modell», og istedenfor EU-flagget med medlemsstatens nasjonalitetsbokstaver skal bokstaven N være trykket i svart omgitt av en svart ellipse.
 4. 4.Søknadsskjema for førerbevis
  Søknadsskjema for førerbevis bør utformes i henhold til vedlegg IV til forordning (EU) nr. 36/2010 av 3. desember 2009 om fellesskapsmodeller for førerbevis, sertifikater, bekreftede kopier av sertifikater og søknadsskjemaer for førerbevis under direktiv 2007/59/EF, med følgende tilpasning:
  • -
   ordene «Fellesskapsmodell» eller tilsvarende erstattes med «EØS-modell», og istedenfor EU-flagget med medlemsstatens nasjonalitetsbokstaver skal bokstaven N være trykket i svart omgitt av en svart ellipse.