§ 2 a. Utøvelse av myndighetsoppgaver

§ 2 a. Utøvelse av myndighetsoppgaver