Til startsiden

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 5-1. Unntak

§ 5-1. Unntak

Statens jernbanetilsyn kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravene i forskriften her.

§ 5-2. Ikrafttredelse og endring i andre forskrifter