§ 4-3. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy som er i samsvar med en tillatt type

§ 4-3. Søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy som er i samsvar med en tillatt type

Ved søknad om tillatelse til å ta i bruk et kjøretøy som er i samsvar med et kjøretøy som allerede har tillatelse i Norge, er det tilstrekkelig at en typesamsvarserklæring i henhold til forskrift om typesamsvarserklæring vedlegges søknaden, sammen med referanse til Statens jernbanetilsyns vedtak om tillatelse for identisk individ.
Hvis forutsetningene for å gi den opprinnelige tillatelsen har blitt endret, kan Statens jernbanetilsyn kreve at det søkes på vanlig måte.