§ 3-2. Bremser

§ 3-2. Bremser

Bremsesystemene skal være konstruert slik at de feiler til sikker tilstand.
Kjøretøyet skal ha servicebrems, parkeringsbrems og nødbrems som sikrer bruken på gjeldende infrastruktur ved maksimal gradient.