§ 2-1. Drift, kontroll og vedlikehold av kjøretøy

§ 2-1. Drift, kontroll og vedlikehold av kjøretøy

Infrastrukturforvalter har ansvaret for alle kjøretøy som benyttes på lukket område.
Den som eier kjøretøyet eller forvalter kjøretøyet på vegne av eier har ansvaret for at kjøretøyet blir vedlikeholdt i henhold til nasjonale og internasjonale standarder, og skal ha kontroll på og dokumentere utført vedlikehold. Vedlikeholdet skal sikre at ingen sikkerhetskritiske systemer, deler eller komponenter forringes så mye at det fører til funksjonssvikt.
Den som eier kjøretøyet eller forvalter kjøretøyet på vegne av eier, er ansvarlig for at brukermanualer og nødvendig opplæring i bruk av kjøretøyet blir gitt til fører før kjøretøyet tas i bruk.
Førere skal forstå hvordan adhesjonsforholdet virker inn på trekkraft og bremsekraft, samt kjenne til hvilke krefter som oppstår mellom spor og kjøretøy ved kjøring.