§ 1-2. Virkeområde

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften omfatter tillatelse til å ta i bruk arbeidsmaskiner, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av arbeidsmaskiner til bruk på jernbanenettet og infrastruktur for sporvei, tunnelbane og forstadsbane, som kun skal kjøre på lukket område og som ikke faller inn under samtrafikkforskriftens virkeområde.