Årsrapporter

Statens jernbanetilsyn utarbeider årlig en årsrapport til Samferdselsdepartementet.

 

Årsrapport for 2023

Årsrapport for 2022

Årsrapport for 2021

Forside årsrapport for SJT 2023

Årsrapport for SJT 2023

Åsrapport for SJT 2022

Årsrapport for SJT 2022

Forside årsrapport 2021

Årsrapport for SJT 2021

 

Riksrevisjonens årsberetning for SJT 2022

Riksrevisjonens beretning for SJT 2022

riksrevisjonens-aarsberetning-2021.png

Riksrevisjonens beretning for SJT 2021

 

 

Likestillingsredegjorelse-SJT-2021.jpg

Likestillingsredegjørelse for SJT 2021