Personvernerklæring

Statens jernbanetilsyn (SJT) er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) ved vår behandling av personopplysninger.

Publisert: 17.08.2018   Endret: 19.09.2019

Derfor behandler vi personopplysninger om deg

Formålet med SJTs behandling av personopplysninger er i første rekke å ivareta våre forvaltningsoppgaver innenfor jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger.

Tilsynets direktør er behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg. Vi behandler personopplysninger i den grad lovgivningen pålegger eller gir oss adgang til slik behandling. Utover dette behandles angitte personopplysninger til følgende formål:

E-postadresser og annen personalia behandles for å kunne sende ut nyhetsbrev, invitere til seminarer, morgenmøter og brukerundersøkelser, samt for å gi nyttig informasjon om SJT og bransjene vi jobber mot. Du kan enkelt melde deg av våre mottakerlister. Vi vil ikke bruke dine personalia til andre formål enn det vi oppgir, og de vil ikke bli gitt videre. Behandlingen skjer på grunnlag av en interesseavveining.

SJT er ansvarlig for å behandle personopplysninger som samles inn ved bruk av nettstedet sjt.no. En databehandleravtale mellom SJT og henholdsvis systemutvikleren Novacare og IKT-leverandøren Intility regulerer hvilke opplysninger databehandlerne har tilgang til, og hvordan de skal behandles. Det er bare SJT, Novacare og Intility som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, analyserer SJT brukernavigering hos de som besøker sjt.no. Informasjonskapsler (cookies) fra analyseverktøyet Google Analytics settes på brukerens datamaskin for å samle informasjon om brukernavigering. SJT tilbyr brukere å abonnere på nyheter fra sjt.no ved å legge inn e-postadressen. Opplysningene oppbevares av Intility, og de slettes automatisk hvis brukeren velger å avslutte abonnementet.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Med dataportabilitet menes en rett til å få utlevert personopplysninger om deg og få gjenbruke disse som du vil på tvers av ulike systemer og tjenester. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene hos Datatilsynet.

Du kan ved henvendelse til oss kreve innsyn i dine registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om vår behandling av opplysningene. For å utøve dine rettigheter, sender du henvendelse per e-post til SJTs personvernombud. Vi svarer på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klage

Dersom du mener at tilsynet ikke har overholdt dine rettigheter, sender du henvendelse per e-post til vårt personvernombud:

Christine Ask Ottesen
Tlf.: +47 92 80 92 29
E-post: christine.ask.ottesen@pwc.com
Adresse: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS

Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Tilsynets personvernerklæring

For øvrig viser vi til vår personvernerklæring:

Personvernerklæring for eksterne