Ansatte i Statens jernbanetilsyn

Finn navn, telefonnummer og arbeidsoppgavene til ansatte i Statens jernbanetilsyn (SJT) i Oslo og Trondheim.

Publisert: 29.08.2016   Endret: 05.03.2018

Navn Stilling Avdeling Oppgaver Telefon
Andersen, Ronny Seniorrådgiver Administrasjon Budsjettutarbeidelse; økonomioppfølging
og intern rapportering; internkontroll;
faglig ansvar aktivitetsregistrering
22 99 59 10
Andresen, Tonje Merete Rådgiver Markeds-overvåking Oppfølging/kontroll med avgifter for bruk av spor og tjenester; klagesaker; samfunnsøkonomisk analyse; internasjonale møter 22 99 59 27
Bjørnsen, Marte Steinsund  Seniorrådgiver  Juridisk  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 35 
Bruun, Arild  Seniorrådgiver – Revisjonsleder  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon  22 99 59 32 
Brænden, Ingrid Buhaug  Avdelingsdirektør  Administrasjon    22 99 59 55 
Dahl-Nilsen, Karianne  Avdelingsdirektør  Juridisk    22 99 59 13 
Bush, Jorunn Anne  Seniorrådgiver internasjonal koordinering Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Internasjonal koordinering  22 99 59 39 
Bøen, Jan  Sjefingeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 22 
Bøklepp, Kåre  Seniorrådgiver ulykkesstatistikk Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Statistikk; uønskede hendelser; SHT-rapporter  22 99 59 35 
Corneliussen, Trine L.  Seniorrådgiver  Administrasjon  Utvikling gebyr, økonomi og administrative
tjenester
22 99 59 26 
Eie, Erik  Senioringeniør jernbanedrift Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur;
signal/ERTMS 
22 99 59 25 
Eikeland, Kristoffer J.  Seniorrådgiver  Markeds-overvåking  Regelverksarbeid; jernbanereform og konkurranseutsetting; ruteplanprosess; tilgang til serviceanlegg og infrastrukturkapasitet; klagesaker; EU-rett; internasjonale møter 22 99 59 29 
Einarsen, Nina  Seniorrådgiver styringssystem og HMS Administrasjon  Virksomhetsutvikling, styringssystem, rapportering, HMS; brukerundersøkelser; anskaffelser og avtaleoppfølging  22 99 59 18 
Flateng, Vigdis  Seniorsekretær  Administrasjon  Kontaktpunkt for leverandører av
tjenester; innkjøp
til drift av kontorlokaler; ansvar for inngående fakturaer; stedfortreder resepsjon 
22 99 59 33 
Furunes, Bente  Seniorsekretær  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Registrering, oppfølging og purring på pålegg; registrere årsrapporter og ulykkes-/
hendelsesrapporter fra bransjen; kontaktpunkt for leverandører av tjenester, innkjøp til drift av kontorlokaler 
73 60 40 33 
Gjertsen, Julia Førstekonsulent Administrasjon Arkiv 22 99 59 61
Gotheim, Tone  Seniorrådgiver  Juridisk  Sikring; leverandørstyring  22 99 59 48 
Grefsrud, Tore  Seniorrådgiver – IT-ansvarlig Administrasjon  IT og telefoni: Ansvar for drift/brukerstøtte-
avtaler og kontakt med leverandører 
22 99 59 56 
Grøn, Ine Ancher  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; sikkerhetssertifikater; beredskap; CSM RA  22 99 59 19 
Hagbø, Geir  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur; signal/spor  22 99 59 46 
Haneborg, Thomas  Seniorrådgiver sikring Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikring  22 99 59 49 
Heiszter, Espen  Seniorrådgiver  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 27 
Helmersen, Hanne  Seniorrådgiver  Administrasjon Systemansvar for databasen Synergi;
import av uhellsdata og videreutvikling av Synergi
22 99 59 30 
Helsinghof, Tom Seniorrådgiver Teknologi og framføring Togframføring 22 99 59 23
Hestevik, Andreas  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og infrastruktur  22 99 59 08 
Hilton, Harald  Seniorrådgiver  Juridisk  Regelverk jernbane; kjøretøy; TAF-regelverk; tilsyn; sikkerhetsstyring 22 99 59 24 
Hui, Katherine  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; ulykkesstatistikk; CST, CSI  22 99 59 12 
Høgden, Camilla  Rådgiver kunde- og gebyroppfølging Taubane og fornøyelses-
innretning 
Administrere og følge opp gebyrer for taubaner og fornøyelsesinnretninger; drifts-
ledersertifisering for taubaner; fakturering, regnskap og reiseregninger
73 60 40 34 
Iversen, Anne-Kristin  Seniorsekretær  Administrasjon  Resepsjon; tilrettelegging av arrangementer;
sekretærtjenester
22 99 59 14 
Jansen, Are Underdal  Arkivleder  Administrasjon  Overordnet faglig ansvar for SJTs arkivtjeneste, arkivdanningen og bevaringen av SJTs arkivmateriale; stedfortreder for IT-ansvarlig 22 99 59 47 
Jensen, Geir Martin  Senioringeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 21 
Knudsen, Ingrid  Rådgiver arkiv og innkjøp Administrasjon  Daglig drift av arkivet; brukerstøtte og
rådgivning i anskaffelsesprosesser 
22 99 59 20 
Kristoffersen, Solfrid R.  Seniorrådgiver  Juridisk  Jernbanereformen; sikkerhetssertifikater; ulykkesstatistikk; førerforskriften; sikkerhetsstyring 22 99 59 43 
Ljunggren, Mona  Seksjonssjef markedsovervåking Markeds-
overvåking 
  22 99 59 36 
Lorås, Eskil Senioringeniør Taubane og
fornøyelses-
innretning
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning
73 60 40 25
Lundkvist, Kuno  Senioringeniør – Revisjonsleder Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon; beredskap  22 99 59 34 
Løvstad, Ronny Angel Overingeniør Taubane og
fornøyelses-
innretning
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning
73 60 40 26
Mjelstad, Mette  Seniorrådgiver togframføring Teknologi og framføring  Togframføring; trafikkstyring; helsekrav; opplæring  22 99 59 51 
Mjøs, Bente  Seniorrådgiver togframføring  Teknologi og framføring  Rutiner relatert til førerforskriften; regelverksutvikling  22 99 59 22 
Monsø, Bjørnar  Avdelingsdirektør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
  73 60 40 32 
Owrehagen, Terje  Rådgiver  Kommunikasjon  Redaksjonelt arbeid; intra- og internett: fotoarkiv; presentasjoner; morgenmøter, sikkerhetsseminar  22 99 59 59 
Popa, Bogdan  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy; kryssaksept  22 99 59 17 
Ravik, Øystein  Avdelingsdirektør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
  22 99 59 07 
Reiersøl-Johnsen, Erik Ø.  Direktør      22 99 59 01 
Roan, Kjersti C.  Rådgiver arkiv Administrasjon  Arkivsystem: videreutvikling, opplæring, rådgivning  22 99 59 02 
Rodahl, Silje  Senioringeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 28 
Samstad, Geir-Rune Senioringeniør – Revisjonsleder Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon; sikkerhetsstyring; CSM Supervision;
CSM RA 
22 99 59 28 
Santos, Marites  Seniorrådgiver lønn og regnskap  Administrasjon  Lønn; refusjoner; regnskap  22 99 59 42 
Schjelderup, Tor-Erik  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur; saksbehandling NVR  22 99 59 57 
Schmid, Bernd  Fagdirektør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
  73 60 40 29 
Skjær, Are Izquierdo  Førstekonsulent  Teknologi og framføring  Saksbehandling, førerforskriften;
NVR 
22 99 59 16 
Stordahl, Liz Anette  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk infrastruktur; signal/spor  22 99 59 11 
Strutz, Emma Margrethe Førstekonsulent Juridisk Kvalitetssikring/rådgivning UH-statistikk; innsynsbegjæringer; anskaffelser 22 99 59 50
Sæteren, Sjur  Fagdirektør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Revisjon; styringssystemer  22 99 59 06 
Søetorp, Knut  Senioringeniør  Teknologi og framføring  Tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og infrastruktur  22 99 59 52 
Thalberg, Hege G.  Senioringeniør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
Sikkerhetsstyring; sikkerhetsgodkjenning; CSM RA; oppfølging av uønskede hendelser  22 99 59 21 
Thorsvik, Elisabeth  Seniorrådgiver HR Administrasjon  Lederstøtte; rekruttering/ansettelser;
HR-håndbøker; personalpolitikk; sykefravær og IA-arbeid; kompetanseutvikling 
22 99 59 45 
Tvetene, Ingrid Eline Stranna Rådgiver Administrasjon HR og HMS; årshjul for virksomhetsstyring og rapportering 22 99 59 09
Warholm, Gro  Seniorrådgiver  Kommunikasjon    22 99 59 44
95 99 41 44
 
Zulovic, Kemal  Rådgiver  Markeds-
overvåking 
Statistikk; kryssubsidiering og adskilte regnskap; tilgang/avgifter spor og tjenester; klagesaker; jernbanereform og konkurranseutsetting; samfunnsøkonomisk analyse; internasjonale møter  22 99 59 58 
Öster, Johanna Maria  Avdelingsdirektør  Teknologi og framføring    22 99 59 37 
Østerås, Trond  Senioringeniør  Taubane og fornøyelses-
innretning 
Inspektør taubane og fornøyelses-
innretning 
73 60 40 23 
Østgård, Jørn Inge Seniorrådgiver – IKT-sikkerhet Sikkerhets-
styring og tilsyn
  22 99 59 60
Aatlo, Tom Refsum  Seniorrådgiver  Juridisk  Infrastruktur; jernbanepakke IV 22 99 59 38