Ansatte i Statens jernbanetilsyn

Finn navn, telefonnummer og arbeidsoppgavene til ansatte i Statens jernbanetilsyn (SJT) i Oslo og Trondheim.

Publisert: 29.08.2016   Endret: 18.10.2018

Navn Stilling Avdeling Telefon
Akhtar, Muhammad Juned Senioringeniør Sikkerhetsstyring og tilsyn 22 99 59 62
Andersen, Ronny Seniorrådgiver Administrasjon 22 99 59 10
Andresen, Tonje Merete Rådgiver Markedsovervåking 22 99 59 27
Bauer, Ilsabé Senioringeniør Sikkerhetsstyring og tilsyn 22 99 59 53
Bjørnsen, Marte Steinsund  Seniorrådgiver  Juridisk  73 60 40 35 
Bruun, Arild  Seniorrådgiver – Revisjonsleder  Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 32 
Brænden, Ingrid Buhaug  Avdelingsdirektør  Administrasjon  22 99 59 55 
Dahl-Nilsen, Karianne  Avdelingsdirektør  Juridisk  22 99 59 13 
Bush, Jorunn Anne  Seniorrådgiver internasjonal koordinering Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 39 
Bøen, Jan  Sjefingeniør  Taubane og fornøyelsesinnretning 73 60 40 22 
Bøklepp, Kåre  Seniorrådgiver ulykkesstatistikk Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 35 
Corneliussen, Trine L.  Seniorrådgiver  Administrasjon  22 99 59 26 
Eie, Erik  Senioringeniør jernbanedrift Teknologi og framføring  22 99 59 25 
Eikeland, Kristoffer J.  Seniorrådgiver  Markedsovervåking  22 99 59 29 
Einarsen, Nina  Seniorrådgiver styringssystem og HMS Administrasjon  22 99 59 18 
Flateng, Vigdis  Seniorsekretær  Administrasjon  22 99 59 33 
Furunes, Bente  Seniorsekretær  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 33 
Gjertsen, Julia Førstekonsulent Administrasjon 22 99 59 61
Gotheim, Tone  Seniorrådgiver  Juridisk  22 99 59 48 
Grefsrud, Tore  Seniorrådgiver – IT-ansvarlig Administrasjon  22 99 59 56 
Grøn, Ine Ancher  Senioringeniør  Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 19 
Hagbø, Geir  Senioringeniør  Teknologi og framføring  22 99 59 46 
Haneborg, Thomas  Seniorrådgiver sikring Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 49 
Heiszter, Espen  Seniorrådgiver  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 27 
Helmersen, Hanne  Seniorrådgiver  Administrasjon 22 99 59 30 
Helsinghof, Tom Seniorrådgiver Teknologi og framføring 22 99 59 23
Hilton, Harald  Seniorrådgiver  Juridisk  22 99 59 24 
Hui, Katherine  Senioringeniør  Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 12 
Høgden, Camilla  Rådgiver kunde- og gebyroppfølging Administrasjon 73 60 40 34 
Iversen, Anne-Kristin  Seniorsekretær  Administrasjon  22 99 59 14 
Jansen, Are Underdal  Arkivleder  Administrasjon  22 99 59 47 
Jensen, Geir Martin  Senioringeniør  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 21 
Knudsen, Ingrid  Rådgiver arkiv og innkjøp Administrasjon  22 99 59 20 
Kristoffersen, Solfrid R.  Seniorrådgiver  Juridisk  22 99 59 43 
Ljunggren, Mona  Seksjonssjef markedsovervåking Markedsovervåking  22 99 59 36 
Lorås, Eskil Senioringeniør Taubane og
fornøyelsesinnretning
73 60 40 25
Lundkvist, Kuno  Senioringeniør – Revisjonsleder Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 34 
Løvstad, Ronny Angel Overingeniør Taubane og
fornøyelsesinnretning
73 60 40 26
Mjelstad, Mette  Seniorrådgiver togframføring Teknologi og framføring  22 99 59 51 
Mjøs, Bente  Seniorrådgiver togframføring  Teknologi og framføring  22 99 59 22 
Monsø, Bjørnar  Avdelingsdirektør  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 32 
Nøkland, Ingrid Knudsen Rådgiver arkiv og innkjøp Administrasjon 22 99 59 20
Owrehagen, Terje  Rådgiver  Kommunikasjon  22 99 59 59 
408 58 927
Popa, Bogdan  Senioringeniør  Teknologi og framføring  22 99 59 17 
Ramstad, Jon Loge Seniorrådgiver Markedsovervåking 22 99 59 41
Ravik, Øystein  Avdelingsdirektør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
22 99 59 07 
Reiersøl-Johnsen, Erik Ø.  Direktør    22 99 59 01 
Roan, Kjersti C.  Rådgiver arkiv Administrasjon  22 99 59 02 
Rognes, Ingunn Diex Rådgiver Juridisk 22 99 59 31
Samstad, Geir-Rune Senioringeniør – Revisjonsleder Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 28 
Santos, Marites  Seniorrådgiver lønn og regnskap  Administrasjon  22 99 59 42 
Schjelderup, Tor-Erik  Senioringeniør  Teknologi og framføring  22 99 59 57 
Schmid, Bernd  Fagdirektør  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 29 
Stordahl, Liz Anette  Senioringeniør  Teknologi og framføring  22 99 59 11 
Strutz, Emma Margrethe Førstekonsulent Juridisk 22 99 59 50
Sæteren, Sjur  Fagdirektør  Sikkerhets-
styring og tilsyn 
22 99 59 06 
Søetorp, Knut  Senioringeniør  Teknologi og framføring  22 99 59 52 
Thalberg, Hege G.  Senioringeniør  Sikkerhetsstyring og tilsyn  22 99 59 21 
Thorsvik, Elisabeth  Seniorrådgiver HR Administrasjon  22 99 59 45 
Tvetene, Ingrid Eline Stranna Rådgiver Administrasjon 22 99 59 09
Warholm, Gro  Seniorrådgiver  Kommunikasjon  22 99 59 44
95 99 41 44
 
Zulovic, Kemal  Rådgiver  Markeds-
overvåking 
22 99 59 58 
Öster, Johanna Maria  Avdelingsdirektør  Teknologi og framføring  22 99 59 37 
Østerås, Trond  Senioringeniør  Taubane og fornøyelsesinnretning  73 60 40 23 
Østgård, Jørn Inge Seniorrådgiver – IKT-sikkerhet Sikkerhetsstyring og tilsyn 22 99 59 60
Aatlo, Tom Refsum  Seniorrådgiver  Juridisk  22 99 59 38