Kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

En arbeidstaker har rett til å si ifra om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Statens jernbanetilsyn (SJT) er underlagt Samferdselsdepartementet og er tilsynsmyndighet for tog, trikk, T-bane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. Vår rolle er blant annet å være en pådriver for sikkerhet i disse bransjene.

En arbeidstaker har rett til å si ifra om mulige kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass. Retten til å varsle gjelder også innleide arbeidstakere. Andre med tilknytning til et foretak omfattes også – inkludert elever og studenter, vernepliktige, pasienter og deltakere i arbeidsmarkedstiltak. Se arbeidsmiljøloven § 2A-1 jf. § 1-6.

Retten til å varsle gjelder mulige kritikkverdige forhold som:

  • brudd på lover og regler
  • brudd på en virksomhets interne etiske retningslinjer
  • brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet

På vårt myndighetsområde kan kritikkverdige forhold for eksempel være mulige brudd på regelverket i bransjene vi fører tilsyn med, eller brudd på virksomhetens retningslinjer.

Alle ansatte hos oss som mottar varsel om kritikkverdige forhold, har taushetsplikt. Vi har plikt til å holde ditt navn som varsler – og andre identifiserbare opplysninger – skjult for andre. Dette gjelder også overfor den eller de det varsles om.

Se også arbeidsmiljøloven § 2A-7.

Bruk dette skjemaet til å varsle om mulige kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. skjemasymbol