Møt våre tilsette

Nokre av medarbeidarane våre fortel om korleis det er å jobbe i SJT.

Katherine Hui.

Tom R. *Aatlo.

Katherine Hui 
Senioringeniør i avdelinga for tilsyn
Utdanning:
Sivilingeniør med spesialisering HMS.

Korleis ser
arbeidsdagen ut?

Det er ein varierande kvardag. Det er ein del sjølvstendig arbeid, men samtidig er eg avhengig av samarbeid med kollegaer. Kvardagen kan bestå av møteverksemd internt og eksternt, å vurdere ulike system og ulike saksbehandlingar – som å følgje opp uønskte hendingar og rapportar frå Statens havarikommisjon.

Korleis får du brukt utdanninga?

Eg får brukt han til å løyse ulike oppgåver, til dømes å vurdere og ha tryggingsforståing av ulike system.

Kva er det beste med å jobbe i SJT?

Godt arbeidsmiljø og varierte oppgåver.

Tom Refsum Aatlo 
Seniorrådgivar i avdelinga for regelverk og internasjonalt arbeid.
Utdanning:
Juridisk embetseksamen og eit grunn- og mellomfag i kriminologi.

Korleis ser arbeidsdagen ut?

Den består ofte av prosjektmøte, sjølvstendig arbeid med regelverksutvikling og ulike former for juridisk kvalitetssikring.

Korleis får du brukt utdanninga?

Som jurist får eg brukt mange sider av utdanninga. Eit stort og komplekst regelverk gir mange faglege utfordringar.

Kva er det beste med å jobbe i SJT?

At det er ordna forhold, utbreidd samarbeid mellom ulike profesjonar og ikkje minst svært gode kollegaer.