SJT som arbeidsplass

Statens jernbanetilsyn (SJT) preges av et tverrfaglig miljø med høy kompetanse og dedikerte medarbeidere.

Publisert: 08.01.2020   Endret: 08.01.2020

Ansatte fra Oslo og Trondheim.

Goder i SJT

 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Muligheter for boliglån med svært gunstig rente gjennom Statens pensjonskasse
 • Subsidiert kantine
 • Refusjon av treningsutgifter
 • Refusjon av utgifter til kollektivtransport ved arbeidsreiser
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fleksibel arbeidstid med kjernetid fra klokka 09.00 til 14.30
   • Arbeidstiden i perioden 15. mai til 14. september er klokka 08.00-15.00 (sommertid)
   • Arbeidstiden i perioden 15. september til 14. mai er klokka 08.00-15.45 (vintertid)
 • Gode og moderne IKT-verktøy, inkludert mobiltelefon
 • Fridager for seniorer: Arbeidsgivere i staten skal legge til rette for at den enkelte arbeidstakeren kan stå lenger i jobb. Ett av tiltakene er at eldre arbeidstakere gis ekstra fridager.
   • Fra kalenderåret man fyller 62 år, har arbeidstakeren rett til 8 dager fri med lønn per år
   • De lokale partene kan i tillegg avtale inntil 6 fridager med lønn per år
   • Deltidsansatte arbeidstakere får rett til fridager forholdsmessig

Hvorfor skal du jobbe i SJT?

 • Et tverrfaglig miljø med høy kompetanse, dedikerte medarbeidere og spennende oppgaver
 • En arbeidskultur preget av åpne dører og tett samarbeid
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø.

Visjon og verdier

SJTs visjon er å sikre trygghet på skinner, taubaner og fornøyelsesinnretninger. Verdiene våre er respekt, åpenhet og uavhengighet. Les mer om våre verdier.

Samfunnsoppdrag

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger. SJT er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane.

SJT tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag cirka 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid.

Bransjene SJT jobber med er i en utvikling der bærekraft, sikkerhet og markedstilpasning må spille sammen for å skape konkurransedyktige og trygge opplevelser. For å henge med i utviklingen jobber SJT tverrfaglig, og virkemiddelbruken utvides. Våre ansatte får både bruke og bygge på kompetansen sin, og må være åpne for endring. Tverrfaglig samarbeid og læring er normalen.