Møt våre ansatte

Noen av våre medarbeidere forteller om hvordan det er å jobbe i SJT.

Katherine Hui.

Tom R. Aatlo.

Kemal Zulovic.

Katherine Hui

Rolle i SJT:

Senioringeniør i avdelingen for tilsyn.

Utdanning:

Sivilingeniør med spesialisering HMS.

Hvordan ser
arbeidsdagen ut?

Det er en varierende hverdag. Det er en del selvstendig arbeid, men samtidig er jeg avhengig av samarbeid med kollegaer. Hverdagen kan bestå av møtevirksomhet internt og eksternt, å vurdere ulike systemer og ulike saksbehandlinger – som å følge opp uønskede hendelser og rapporter fra Statens havarikommisjon.

Hvordan får du brukt utdanningen?

Jeg får brukt den til å løse ulike oppgaver, for eksempel å vurdere og ha sikkerhetsforståelse av ulike systemer.

Hva er det beste med å jobbe i SJT?

Godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver.

Tom Refsum Aatlo

Rolle i SJT:

Seniorrådgiver i avdelingen for regelverk og internasjonalt arbeid.

Utdanning:

Juridisk embetseksamen og et grunn- og mellomfag i kriminologi.

Hvordan ser arbeidsdagen ut?

Den består ofte av prosjektmøter, selvstendig arbeid med regelverksutvikling og ulike former for juridisk kvalitetssikring.

Hvordan får du brukt utdanningen?

Som jurist får jeg brukt mange sider av utdanningen. Et stort og komplekst regelverk gir mange faglige utfordringer.

Hva er det beste med å jobbe i SJT?

At det er ordnede forhold, utbredt samarbeid mellom ulike profesjoner og ikke minst svært gode kollegaer.

Kemal Zulovic

Rolle i SJT:

Seniorrådgiver i avdelingen for markedsovervåking.

Utdanning:

Mastergrad i finansiell økonomi og bachelorgrad med fordypning i samfunnsøkonomi og psykologi. Begge fra NTNU.

Hvordan ser arbeidsdagen ut?

Arbeidsdagen er veldig variert og består i både selvstendig arbeid og samarbeid med jurister og andre økonomer på avdelingen, samt eksterne møter både nasjonalt og internasjonalt. Jeg har arbeidsoppgaver som faller inn under de tre kjerneoppgavene til markedsovervåkeren: markedsovervåking, tilsyn med at regelverket overholdes og klagebehandling. Det bidrar også til den varierte arbeidsdagen.

Hvordan får du brukt utdanningen?

De sektorspesifikke reglene om konkurranse i jernbanemarkedet er i stor grad bygget på samfunnsøkonomisk teori om konkurranse og regulering av naturlige monopoler. Jeg vil derfor si at jeg bruker utdanningen min i det meste av arbeidet jeg gjør i SJT.

Hva er det beste med å jobbe i SJT?

For min del er det beste med jobben at jeg får brukt utdanningen min og at jeg kan være med og bidra til at SJTs samfunnsoppdrag blir oppfylt. I tillegg er det et bra arbeidsmiljø i SJT, hvor jeg får anledning til å jobbe sammen med hyggelige og faglig flinke kollegaer.