Møt våre ansatte

Publisert: 23.10.2018   Endret: 23.10.2018

Katherine Hui.

Katherine Hui

Rolle og ansvar i SJT:
Senioringeniør, sikkerhetsstyring.

Utdanning:
Sivilingeniør med spesialisering HMS.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?
Det er en varierende hverdag. Det er en del selvstendig arbeid, men samtidig avhengig av samarbeid med kollegaer. Hverdagen kan bestå av møtevirksomhet, både internt og eksternt, å vurdere ulike systemer, ulike saksbehandlinger – som for eksempel oppfølging av uønskede hendelser og havarikommisjonsrapporter.

Les hele intervjuet med Katherine Hui.

Tom R. Aatlo.

Tom R. Aatlo

Rolle og ansvar i SJT:
Seniorrådgiver i juridisk avdeling.

Utdanning:
Juridisk embetseksamen og et grunn- og mellomfag i kriminologi.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?
Den består ofte av prosjektmøter, selvstendig arbeid med regelverksutvikling og ulike former for juridisk kvalitetssikring.

Les hele intervjuet med Tom R. Aatlo.

 

 

Tonje Merete Andresen.Tonje Merete Andersen

Rolle og ansvar i SJT:
Rådgiver i seksjon for markedsovervåking, med ansvar for regulering av infrastrukturavgifter.

Utdanning:
Mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?
Jeg arbeider med oppfølging av arbeidet som Bane NOR gjør når det gjelder avgifter for bruk av infrastruktur. Jeg vurderer om de ulike infrastrukturavgiftene oppfyller krav i regelverket og er satt i henhold til samfunnsøkonomiske prinsipper.

Les hele intervjuet med Tonje Merete Andersen.

Ingrid Buhaug Brænden.

Ingrid Buhaug Brænden

Rolle og ansvar i SJT:
Avdelingsdirektør for administrasjonsavdelingen. Jeg har ansvar for at tilsynet er bemannet og har ressurser og verktøy for å føre tilsyn og gi tillatelser.

Utdanning:
Jeg er statsviter fra Universitetet i Oslo, og har jobbet både i privat og offentlig sektor.

Hvordan ser din arbeidshverdag ut?
Variert, jeg er innom mange fagområder og møter på en vanlig dag.

Les hele intervjuet med Ingrid Buhaug Brænden