Veileder om uønskede hendelser

Denne veilederen gir informasjon om kravet i forskrift om taubaner til rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten (§ 2-11f) og rapporteringsplikt om taubaneulykker, alvorlig taubanehendelser og taubanehendelser (§ 2-7).

Publisert: 24.07.2019   Endret: 24.07.2019

Veileder uønskede hendelser taubane

Last ned veileder om uønskede hendelser med taubane.