Veileder om fare-identifisering skitrekk

Hensikten med veilederen er å bidra til at virksomheter som drifter skitrekk legger relevante farer til grunn for sine risikovurderinger, og dermed kan drifte sine anlegg tilstrekkelig sikkert.

Publisert: 01.04.2020   Endret: 01.04.2020

Veileder fareidentifisering skitrekk

Last ned veilederen om fareidentifisering for skitrekk. PDF-ikon.