Veiledere for gamle taubaner

Disse veilederne gjelder taubaner som er godkjent etter reglene som gjaldt før 3. mai 2004.

Formålet med veilederen er å vise en av de måtene virksomhetene kan oppfylle de nye forskriftskravene på.

Det er ikke innført nye eller strengere tekniske krav enn hva som gjaldt tidligere. Virksomheter som oppfylte kravene i tidligere forskrifter, vil således oppfylle de tekniske kravene i ny taubaneforskrift. Taubaner som ikke tilfredsstiller kravene i tidligere forskrifter, må på annen måte godtgjøre at de har et tilsvarende sikkerhetsnivå.

Teksten som er merket i rødt inneholder teksten i gjeldende forskrift, mens teksten merket i svart er veiledning hentet fra de tidligere forskriftene.

Veiledere

Veiledning for eldre kabelbaner

Veiledning for eldre skitau

Veiledning for eldre skitrekk

Veiledning for eldre stolheiser

Veiledning for godstaubaner

Veiledning for totausbaner

Fant du det du lette etter?