Tilsynsprogram for taubaner 2023

Forskjellige typer tilsyn som skal utføres hos bestemte virksomheter.

Spesielle inspeksjoner (dokumenttilsyn)

Målet med aktiviteten er å sikre at gamle taubaner gjennomfører spesielle inspeksjoner. Vi vil gjennomgå virksomhetens dokumentasjon av spesielle inspeksjoner (testing av utmattingsbelastede komponenter). Dokumenttilsynene ble påbegynt i første kvartal.

Virksomhet
Ankenes Alpinklubb
Blålyng AS, avd. Skeikampen Alpinsenter
Dagali Eiendom AS
Eikedalen Skisenter AS
Fauske Idrettslag
Finse Skisenter AS
Gilja Alpin AS
Grotli Eigendomsselskap AS
Hallbjønn Høyfjellssenter AS
AS Kvam Fjellheisar
Lemonsjøen Alpinsenter AS
Nordkapp kommune
Oslo kommune, Bymiljøetaten
Røldal Skisenter AS
Sauda Skitrekk AS
Sogndal Skisenter Drift AS
Solheisen AS
Sollifjellet Alpinsenter SA
Surnadal Alpinsenter AS
Sysendalen Skisenter AS
Torsbustaden Skisenter AS
Tveit Idrettslag
Ullensaker Skiklubb
Valdres Alpinsenter AS
Vang Skiløperforening
Varingskollen Alpinsenter AS
Vegårshei Ski- og Aktivitetssenter AS
Ådneram Skitrekk AS

Redningsberedskap (dokumenttilsyn)

Hensikten med tilsynene er å sikre at virksomheter med stolheiser har tilstrekkelig redningsberedskap. Dokumenttilsynene ble påbegynt i første kvartal.

Virksomhet
Beitostølen Resort AS
Bjorli Skisenter AS
Brokke Alpinanlegg AS
Drammen Skisenter AS (kombinert med stedlig tilsyn)
Hafjell Alpinsenter AS
Hovden Alpinsenter AS
Oppdal Skiheiser AS
Skistar Norge AS, avd. Hemsedal Skisenter
Tjørhomfjellet AS
Uvdal Skisenter AS
Voss Resort Fjellheisar AS

Stedlig verifikasjon

Vi utfører en systematisk gjennomgang av hele eller deler av sikkerhetsstyringssystemet. For å avgjøre om virksomheten etterlever kravene går vi gjennom skriftlig dokumentasjon og intervjuer representanter for virksomheten. Vi verifiserer gjennom stikkprøver om sikkerhetsstyringssystemet fungerer i praksis.

Virksomhet
Daltrøa Skitrekk
Drammen Skisenter AS
Norsk Polarinstitutt
Ål Skisenter AS