Internasjonalt arbeid

På området Taubane er det felleseuropeiske regelverket fastlagt i taubanedirektivet. SJT deltek i komitéen som styrer utviklinga av dette direktivet.

Publisert: 02.10.2016   Endret: 02.10.2016

SJT er også involvert i International Organization for Transportation by Rope (OITAF). OITAF jobbar for å fremje sikker bruk av taubane i heile verda. Organisasjonen er verdsomspennande, og samlar industri, operatørar og styresmakter. SJT er representert i styret som medlem av kontrollkomitéen og i ei arbeidsgruppe for eigenskapar ved og inspeksjon av tau.

I den uformelle organisasjonen International Meeting of Technical Authorities for Cableways (ITTAB) utvekslar taubanetilsyn frå heile verda tryggleiksinformasjon om taubaneanlegg gjennom årlege møte. SJT gir foredrag, statistikk og analysar.

Fant du det du lette etter?