Ståltau

Ståltau skal periodisk prøvast magnetinduktivt eller med annan hevdvunnen metode.

Publisert: 29.09.2017   Endret: 29.09.2017

Ståltau i skianlegg.Magnetinduktiv prøving av ståltau er ei kontrolloppgåve som går ut på å konstatere at kritiske krav til sikkerheit til taubana er oppfylte. Ståltauet er den viktigaste enkeltkomponenten i ei taubane. Svikt kan resultere i alvorleg ulukke.

Statens jernbanetilsyn har fastsett forskrift om taubaner. Forskrifta har instruksar om kven som kan gjennomføre magnetinduktiv prøving.

Les meir om magnetinduktiv prøving av ståltau

Fant du det du lette etter?