Sertifikat for driftsledere

Bestemmelser om driftsledersertifikat for skitrekk, skitau, stolheis, kabelbane og totausbane.

Krav til driftsledere

For å bli driftsleder ved et skianlegg, må du ha driftsledersertifikat.

Vi tilbyr  eksamener for:

  • skitau
  • skitrekk (som dekker både skitrekk og skitau)
  • stolheis (som dekker både stolheis, skitrekk og skitau)
  • kabelbane
  • totausbane

Driftsledersertifikatet utstedes av oss basert på bestått teoretisk eksamen arrangert av oss, samt praksisattest underskrevet av den fungerende driftslederen ved anlegget hvor praksisen ble gjennomført. Driftslederen som signerer skal selv ha sertifikat for den aktuelle taubanetypen.

Krav til praksistid:

skitau – 1 uke
skitrekk – 1 måned
øvrige taubaner – 4 måneder

Påmelding til eksamen

Send inn dette skjemaet for påmelding til eksamen for driftsledersertifikat skjemasymbol

Som førstegangsbruker av våre skjemaer må du registrere deg med e-postadresse som brukernavn og et selvvalgt passord.

Når vi mottar en påmelding til eksamen, sender vi fakturaen med eksamensavgiften på 3.970 kroner. Eksamensresultatet vil ikke bli formidlet før fakturaen er betalt, og resultatet blir kjent per brev etter at saksbehandlingen er ferdig.

Hvis du har tilstrekkelig praksis, må du gjerne sende inn praksisattest sammen med påmeldingen:

Praksisattest driftsledersertifikat skjemasymbol

Etter bestått eksamen

Hvis du er tiltenkt rollen som driftsleder etter bestått eksamen, må du sende inn skjemaet Melding om ny driftsleder/stedfortredende driftsleder skjemasymbol

Veileder om kompetansebehov

Se veilederen om hva som kreves av kompetanse for driftsledere veiledersymbol

Fant du det du lette etter?