Sertifikat for driftsledere

Bestemmelser om driftsledersertifikat for skitrekk, skitau, stolheis, kabelbane og totausbane.

Publisert: 29.08.2016 – Endret: 16.06.2020

For å bli driftsleder ved et skianlegg, må du ha driftsledersertifikat. Statens jernbanetilsyn (SJT) tilbyr disse eksamenene:

  • Skitau
  • Skitrekk (som dekker både skitrekk og skitau)
  • Stolheis (som dekker både stolheis, skitrekk og skitau)
  • Kabelbane
  • Totausbane

Driftsledersertifikat utstedes av SJT på basis av bestått teoretisk eksamen arrangert av SJT,
samt praksisattest underskrevet av fungerende driftsleder ved anlegget hvor praksisen ble gjennomført. Driftsleder som signerer skal selv ha sertifikat for den aktuelle taubanetypen.

Krav til praksistid:

  • Skitau – 1 uke
  • Skitrekk – 1 måned
  • Øvrige taubaner – 4 måneder

Påmelding til eksamen

Send inn dette skjemaet:

Påmelding for eksamen driftsledersertifikat

Som førstegangsbruker av tilsynets skjemaer må du registrere deg med e-postadresse som brukernavn og et selvvalgt passord.

Når SJT mottar en påmelding til eksamen,  sendes faktura med eksamensavgiften på 3.750 kroner. Eksamensresultatet vil ikke bli formidlet før fakturaen er betalt, og resultatet blir kjent pr. brev etter at saksbehandlingen er ferdig.

Hvis du har tilstrekkelig praksis, må du gjerne sende inn praksisattest sammen med påmeldingen:

Praksisattest driftsledersertifikat

Etter bestått eksamen

Hvis du er tiltenkt rollen som driftsleder etter bestått eksamen, må du sende inn skjemaet «Melding om ny driftsleder/stedfortredende driftsleder».

Veileder om kompetansebehov

Se veileder om hva som kreves av kompetanse for driftsledere

Fant du det du lette etter?