Sikkerhetsrapport 2014-2015

Antallet innrapporterte hendelser og ulykker i skitrekk og stolheis var det samme i sesongen 2014-2015 som sesongen før.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 26.08.2016

Statens jernbanetilsyns hovedkonklusjon i sikkerhetsrapporten er at sikkerhetsnivået er godt på taubaner underlagt taubaneloven.