Sikkerhetsrapport 2013

Hovedkonklusjonen som kan trekkes ut fra tallgrunnlaget og framstillingene i denne sikkerhetsrapporten, er at det er et godt sikkerhetsnivå på taubanene underlagt taubaneloven.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 26.08.2016

For stolheiser kan det observeres en liten negativ utvikling i sikkerhetsnivået. For de andre taubanetypene kan det ikke observeres noen utvikling.

På grunn av det lave antallet hendelser kan det likevel ikke konkluderes med at sikkerhetsnivået for stolheiser har blitt dårligere. Tilsynet vil imidlertid følge nøye med framover for å se om utviklingen fortsetter.