Sikkerhetsrapport 2012

2012 forløp uten større ulykker. Totalt 25 uønskede hendelser er innrapportert, hvorav ingen med alvorlige personskader.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 26.08.2016

Det inntraff 17 hendelser med mindre personskader og 8 hendelser uten personskade. Ulykker som innbefatter driftspersonell blir ikke registrert av Taubanetilsynet.