Statistikk

Sikkerhetsrapportene presenterer blant annet nøkkeltall om ulike typer taubaner, hendelser, gjennomførte tilsyn og avvik og utvikling av sikkerhetsnivået over tid. Risikobildet viser at det ikke har vært dødsulykker med taubaner i Norge siden 1979.