Tivoli- og taubaneprosjektet

Prosjektet la grunnlaget for regelverket som ble innført 1. juli 2017.

Publisert: 29.11.2016   Endret: 29.11.2016

Oppgavene knyttet til tilsyn med taubaner og fornøyelsesinnretninger ble overført fra Det norske Veritas (nå DNV GL) til Statens jernbanetilsyn 1. januar 2012.

I tildelingsbrevet for 2012 fra Samferdselsdepartementet står det at tilsynet skal utvikle og legge om til en mer moderne tilsynsmetodikk.

Tivoli- og taubaneprosjektet ble opprettet for å vurdere styrker og svakheter ved dagens metodikk og regelverk og hvilke konsekvenser eventuelle endringer kan ha.

Arbeidet i prosjektet skjedde i dialog med bransjeorganisasjonene.

Rapporter

Delrapport 1: Kartlegging av regelverk og tilsynsmetodikk PDF-symbol.png

Delrapport 2: Evaluering av regelverk og tilsynsmetodikk PDF-symbol.png

Delrapport 3: Gebyrstruktur PDF-symbol.png

Delrapport 4: Tilsynsmetodikk PDF-symbol.png

Fant du det du lette etter?