Spesielle inspeksjoner

I den nye taubaneforskriften er det et krav om spesielle inspeksjoner. Dette er et mer funksjonelt krav som avløser dagens krav om hovedrevisjon.

Publisert: 21.06.2017   Endret: 01.09.2017

Stortinget har vedtatt ny lov om taubaner. Loven trådte i kraft 1. juli 2017.

Samtidig ble det vedtatt en ny forskrift om taubaner som erstattet alle gamle forskrifter, bortsett fra gebyrforskriften.

I den nye taubaneforskriften er det et krav om spesielle inspeksjoner. Dette er et mer funksjonelt krav som avløser dagens krav om hovedrevisjon.

Forskriften er innrettet slik at det kan være forskjellige krav for «gamle» taubaner og taubaner som har fått sin første driftstillatelse etter reglene om «nye» taubaner. Sistnevnte vil si reglene i forskrift om tekniske krav til taubaner og kabelbaner for persontransport (taubanedirektivet).

«Gamle» taubaner

De «gamle» taubanene skal ha spesielle inspeksjoner for komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger. Bestemmelsen om dette finner du i taubaneforskriften § 10-13.

Det framgår av denne bestemmelsen at komponenter og konstruksjonsdeler som utsettes for utmattingsbelastning eller utmattingsspenninger skal undergis ikke-destruktive prøvinger. Ikke-destruktive prøvinger er prøvinger i henhold til anerkjent metode, for eksempel en standard.

Av bestemmelsen framgår det at første spesielle inspeksjon skal gjennomføres senest innen 22.500 driftstimer eller 15 år etter første driftssettelse. Det vil si det som inntreffer først av disse alternativene.

Andre spesielle inspeksjon skal gjennomføres 15.000 driftstimer eller 10 år etter første spesielle inspeksjon. For den tredje og de etterfølgende spesielle inspeksjonene er intervallene 7.500 driftstimer eller fem år.

For bærende konstruksjoner er intervallene for spesielle inspeksjoner 22.500 driftstimer eller 15 år.

«Nye» taubaner

For «nye» taubaner følger kravene til teknisk gjennomgang av standardene banen er bygget etter, for eksempel NS-EN 1709.

Veileder om spesielle inspeksjoner

Se veilederen om spesielle inspeksjoner.

Fant du det du lette etter?