Meldeplikt for taubaner

Om meldeplikt før bygging av ny taubane, og ved endringer av taubane.

Publisert: 31.05.2017   Endret: 01.09.2017

Stortinget har vedtatt ny lov om taubaner. Loven trådte i kraft 1. juli 2017.

Samtidig ble det vedtatt en ny forskrift om taubaner som erstattet alle gamle forskrifter, bortsett fra gebyrforskriften.

Ny lovgivning innebærer at dagens ordning med driftstillatelse opprettholdes. Det som er nytt er at den som har en eller flere driftstillatelser vil være en taubanevirksomhet, og Statens jernbanetilsyn (SJT) vil føre tilsyn med virksomhetene.

Taubanevirksomhetene skal gi melding til SJT om mulig etablering av nytt tilsynsobjekt. Formålet med meldingsplikten er at SJT tidlig skal kunne gi veiledning om prosjektet er mulig å realisere innenfor gjeldende regelverk, og om det må søkes om driftstillatelse.

For at SJT skal ha en oversikt over status for eksisterende taubaner, vil det også innføres meldeplikt for endringer av taubaner. Det vil si at alle endringer som planlegges gjennomført på en taubane skal meldes til SJT. I en slik melding skal endringen beskrives. Et skjema skal utarbeides for melding av endringer, og skjemaet vil finnes her på www.sjt.no.

Ut fra beskrivelsen av endringen vil SJT ta stilling til om ny driftstillatelse vil bli krevd.

Ved vesentlige endringer kan konsekvensen bli at taubanen eller delsystemet som endres, må være i henhold til del III i den nye forskriften. Del III gjennomfører bestemmelsene i taubanedirektivet i Norge. Det er dermed kravene her som må dokumenteres oppfylt.

Fant du det du lette etter?