Driftstillatelser

Ved innføring av nytt regelverk for taubaner gjennom ny lov og ny forskrift ble det ikke gjort endringer i kravet om at hver taubane må ha en driftstillatelse.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 05.01.2021

Det som er endret er derimot at kravet om konsesjon faller bort. Det vil si at en ikke lenger behøver søke statsforvalteren (tidligere fylkesmann) om konsesjon for å bygge taubane. Det er viktig å merke seg at plan- og bygningsloven gjelder for bygging, slik at en følger det regelverket i planleggingen. Kravet om driftstillatelse for hver enkelt taubane beholdes.

En annen viktig endring er at det er innført et virksomhetsbegrep. Det vil si at den som har driftstillatelse for én eller flere taubaner anses som en taubanevirksomhet.

Å være en taubanevirksomhet innebærer flere ting – de tre viktigste er:

  • Ansvaret for taubanen ligger hos taubanevirksomheten.
  • Statens jernbanetilsyn vil føre tilsyn med taubanevirksomheten.
  • Taubanevirksomheten kan ha en «flåte»forsikring for alle taubanene den har driftstillatelse for.

En viktig endring er også at det ble innført en plikt til å melde endringer og nybygging av taubaner til Statens jernbanetilsyn. Med endring menes også flytting.

Flytting av taubane vil alltid medføre at det må søkes om ny driftstillatelse. For andre endringer er det Statens jernbanetilsyn som avgjør om endringen er av en slik karakter at den medfører krav om ny driftstillatelse.

Det er viktig å merke seg at vesentlige endringer av gamle baner for persontransport vil medføre at endringen må tilfredsstille kravene som følger av del III i den nye taubaneforskriften som gjennomfører EUs taubanedirektiv i Norge. Det er Statens jernbanetilsyn som vil avgjøre hva som anses som en vesentlig endring.

Fant du det du lette etter?