Bortfall av konsesjon

Kravet om konsesjon for å drive taubane som følger av taubanelov fra 1912 ble opphevet da ny lov om taubaner trådte i kraft.

Publisert: 24.10.2016   Endret: 05.01.2021

Statsforvalteren (tidligere fylkesmann) vil ikke lenger ha noen direkte rolle i forbindelse med bygging av taubaner. Dette blir nå en del av kommunenes vanlige arbeid med byggesaker.

I den gamle ordningen var det knyttet en garantierklæring for forsikringsdekning til konsesjonen. Dette har bortfalt, erstattet av krav om sikkerhetsstillelse for forsikringsdekning.

For den som planlegger å bygge en taubane, vil endringen gi færre offentlige etater å forholde seg til.
At konsesjonen bortfaller får ingen betydning for de som allerede har driftstillatelse, den vil videreføres. Det som er svært viktig er å erstatte garantierklæringen med en sikkerhetsstillelse.

Fant du det du lette etter?