Regelverk fra 1. juli 2017

I juli 2017 ble nytt regelverk for taubane innført. Les mer om hva nytt regelverk innebærer.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 28.06.2017

Sikkerhetsstyringssystem

For taubaner erstatter kravet om sikkerhetsstyringssystem dagens krav om internkontrollsystem. 

Les mer om sikkerhetsstyringssystem.

Tilsynsmetodikk

Statens jernbanetilsyn innfører ny tilsynsmetodikk i forbindelse med ny lovgivning for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Les mer om tilsynsmetodikk.

Meldeplikt for taubaner

Om meldeplikt før bygging av ny taubane, og ved endringer av taubane.

Les mer om meldeplikt for taubaner.

Forsikring og sikkerhetsstillelse

Virksomheten skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av driften.

Les mer forsikring og sikkerhetsstillelse.

Uhellsrapportering

Rapporteringen vil gi virksomhetene oversikt over eventuelle nye risikoer slik at disse kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet.

Les mer om uhellsrapportering.

Spesielle inspeksjoner

I den nye taubaneforskriften er det et krav om spesielle inspeksjoner. Dette er et mer funksjonelt krav som avløser dagens krav om hovedrevisjon.

Les mer om spesielle inspeksjoner.

Driftsleder

Driftslederen vil ha ansvaret for å følge opp taubanevirksomhetens sikkerhetsstyringssystem (internkontroll).

Les mer om kravet til å ha driftsleder.

Fant du det du lette etter?