Avsluttede høringer

Avsluttede høringer om taubaner.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 28.05.2021

Forslag til endringer i taubaneforskriften
(høringsfrist 22. mai 2021)

Endringer i forskrift om taubaner
(høringsfrist 6. april 2018)

Forslag til ny forskrift om taubaner
(høringsfrist 6. mai 2016)

Samordning av kassasjonskriterier for ståltau på taubaner
(høringsfrist 12. juni 2015)

Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering.
(høringsfrist 1. november 2014)