Pågående høringer

Pågående høringer for taubane.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 04.03.2021

Forslag til endringer i taubaneforskriften
(høringsfrist 22. mai 2021)

Kommentarer kan sendes med post til:

Statens jernbanetilsyn
postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

eller på elektronisk høringsskjema.

Svaret kan også sendes på e-post.

SJT publiserer høringssvar på nettsiden etter at fristen har gått ut.